image

Kleuraanduiding breder in de patiënplanning/agenda

Wat past er het beste in uw kliniek?

Smalle of brede kleuraanduiding in de patiëntplanning, wat heeft uw voorkeur?

Per HVC is in het EPD een kleur in te stellen voor herkenbaarheid en overzicht in de agenda. Per installatie kan worden gekozen deze kleuraanduiding smal of breed weer te geven. Zie de afbeelding voor het verschil van deze weergave. 

Wenst u de andere kleuraanduiding? Klik op de button of bel de helpdesk

Ik wil de breedte van de kleuraanduiding aanpassen