image

Regie en transparantie voor de patiënt

Dé doelstelling van de VIPP subsidie regeling

image

VIPP subsidie zekerstellen

U heeft uw VIPP subsidie aangevraagd en wat nu?

Wat is de volgende stap? De keuze voor de aanleg of verbetering van uw patiëntportaal is een belangrijke stap voor uw organisatie; u verschaft de patiënt online transparantie en regie. CNS connect kan u daarbij helpen.

Ons portaal draait al sinds medio 2016 succesvol. Duizenden patiënten hebben inmiddels beveiligde toegang tot

  • medisch dossier
  • medicatie voorschriften
  • facturen

Verdere toepassingen

  • afspraken
  • e-Health, PREM's en PROM's
  • controle medische gegevensuitwisseling

Uiteraard volledig conform de toepasselijke veiligheidsregelgeving.

 

Tijdslijn implementatie VIPP onderdelen

De VIPP subsidie kent twee onderdelen. Het onderdeel A. Patiënt & Informatie en B. Patiënt & Medicatie.

A. Patiënt & Informatie bestaat uit drie modules: Bij alle drie de modules staat het beschikbaar stellen van informatie in uw systeem richting de patiënt centraal.

B. Patiënt & Medicatie bestaat uit twee modules die beogen de risico’s van niet beschikbare, onvolledige of gedateerde medicatie-informatie te voorkomen.

Onderstaand schema geeft realistisch weer hoe ver CNS connect is in de ontwikkeling rondom VIPP.  CNS connect heeft een groot aantal modules reeds gerealiseerd en geïmplementeerd en daarmee committeert het zich uw VIPP doelstellingen tijdig te halen. Dit geeft u zekerheid en levert u direct kostenbesparingen. CNS connect ontzorgt, de eenvoud is uw en ons succes.

Tijdslijn implementatie VIPP onderdelen CNS connect

image

Zo bespaart u kosten en moeite met het patiëntportaal

Naast meer gemak en overzicht voor uw patiënten levert dit tevens een voordeel op voor uw ZBC: een directe besparing in tijd en geld (zoals uw porto-, marketing- en personeelskosten).

Nieuwsgierig geworden naar welke toegevoegde waarde CNS connect voor uw ZBC heeft? Wij lichten graag toe wat het CNS patiëntportaal u kan bieden. Neem contact met ons op voor een afspraak of een demo.

Bent u al aangesloten op een professioneel EPD-systeem? Geen probleem, ons CNS patiëntportaal verbindt dit systeem met uw patiënt.

image

CNS Connect en Keizer Kliniek: primeur op Vipp module A2

Keizer Kliniek heeft als eerste zorginstelling de VIPP-module A2 behaald. Zij beschikken over een patiëntenportaal waarbij een patiënt zijn gegevens op een veilige en gestandaardiseerde wijze kan raadplegen en downloaden. Daarmee loopt de kliniek significant voor op andere zorginstellingen die actief zijn in het VIPP-programma. Paulette Timmerman, directeur Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN): “Zelfstandige klinieken willen de beste zijn in kwaliteit en service richting hun patiënten. Veilige en gestandaardiseerde informatie-uitwisseling met patiënten is daarin essentieel. We zijn dan ook trots dat Keizer Kliniek de eerste instelling is die deze module heeft behaald.”

Keizer Kliniek -klant van CNS Connect- heeft de onafhankelijke audit voor module A2 succesvol afgerond. Renske Thole: "Met het behalen van A2 kunnen patiëntgegevens nu in een uniforme taal digitaal gedeeld worden met andere zorgverleners. Wij verheugen ons erop dat andere zorgverleners ons snel volgen zodat de patiënt veel gemak ondervindt van deze veilige en gemakkelijke uitwisseling van zijn of haar gegevens. Ik ben oprecht heel blij met het beoogde effect van deze module A2 en het initiatief van het Ministerie van VWS dat innovatie binnen de zorgsector stimuleert.

image

Keizer Kliniek voldoet als eerste ZBC officieel aan de VIPP module A1

Keizer Kliniek heeft als eerste ZBC in Nederland de doelstelling A1 van het landelijke VIPP-programma behaald. Patiënten van Keizer Kliniek kunnen nu hun eigen medische gegevens digitaal ontvangen via de beveiligde omgeving van het patiëntportaal.

Met het behalen van deze verklaring loopt Keizer Kliniek ruim 4 maanden voor op de deadline van de auditaanvraag van 1 oktober 2018.

Het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) heeft als doel de informatievoorziening van instellingen voor medisch specialistische zorg zo in te richten dat de patiënt meer inzicht krijgt in zijn zorg.

De doelstelling van de module A1 van het programma is dat de medische gegevens van de patiënt digitaal beschikbaar zijn. Het gaat daarbij onder meer om specialistenbrieven en laboratoriumuitslagen, maar ook om het medicatiegebruik. Via het patiëntportaal van Keizer Kliniek, gefaciliteerd door CNS Connect, worden deze gegevens aan de patiënt aangeboden. De patiënt kan het dossier gebruiken om een beter inzicht te krijgen in de eigen gezondheid. Maar het biedt ook mogelijkheid voor overleg met andere zorgverleners. Daarmee is het systeem grotendeels ook klaar voor de officiële audit van modules de A2 en A3.   

Deze officiële audit is voorafgegaan door een voorbereidende pilot die Keizer Kliniek samen met Lloyd’s Register en ZKN is aan gegaan. De pilot heeft het VIPP-toetsingskader verder vorm gegeven en afgebakend. Het resultaat van de officiële audit is dat Keizer Kliniek officieel volgens de NOREA eisen voldoet aan de VIPP module A1.

Dorathé Hoentjen, manager projectbureau VIPP van ZKN: "Wij zijn verheugd over het feit dat CNS Connect het technische gedeelte voor A1 succesvol heeft afgerond. Zij hebben dit laten testen door een audit bij Keizer Kliniek. Dit vormt een goede basis voor andere aangesloten klinieken bij CNS Connect."

Fabian de Winter, Consultant & Trainer van Lloyd’s Register BIS: “Via deze weg willen wij Keizer Klinieken feliciteren met het behalen van dit resultaat en de fijne samenwerking in dit traject.”

(Foto van links naar rechts: Reinder Peek, Renske Thole, Fabian de Winter)

Contactformulier