image

Regie en transparantie voor de patiënt

Dé doelstelling van de VIPP subsidie regeling

image

VIPP subsidie zekerstellen

U heeft uw VIPP subsidie aangevraagd en wat nu?

Wat is de volgende stap? De keuze voor de aanleg of verbetering van uw patiëntportaal is een belangrijke stap voor uw organisatie; u verschaft de patiënt online transparantie en regie. CNS connect kan u daarbij helpen.

Ons portaal draait al sinds medio 2016 succesvol. Duizenden patiënten hebben inmiddels beveiligde toegang tot

  • medisch dossier
  • medicatie voorschriften
  • facturen

Verdere toepassingen

  • afspraken
  • e-Health, PREM's en PROM's
  • controle medische gegevensuitwisseling

Uiteraard volledig conform de toepasselijke veiligheidsregelgeving.

 

Van VIPP 2 naar VIPP 5

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional: VIPP 5

Waar VIPP 2 zich vooral richtte op de uitwisseling tussen patiënt en professional, richt VIPP 5 zich op gestandaardiseerde digitale informatie-uitwisseling tussen zorginstellingen onderling.  Daarbij is het eenmalig vastleggen èn meervoudig gebruik van informatie het uitgangspunt. Ook legt VIPP 5 de basis voor gestandaardiseerde digitale informatie-uitwisseling tussen een instelling en de patiënt via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). 

Drie modules
De VIPP 5 regeling loopt tot 1 juli 2023. Het bestaat uit de volgende drie modules, waarvan module 1 en 3 verplicht zijn:

  • Module A1: Digitale informatie-uitwisseling met PGO
  • Module A2: Informatie-uitwisseling met PGO en patiënt kan informatie terugzenden richting instelling vanuit PGO (tweerichtingsverkeer)
  • Module A3: Digitale informatie-uitwisseling tussen zorginstellingen

Wat doet CNS connect voor u?

CNS connect ontwikkelt software die door u wordt gefinancierd middels de VIPP 5 subsidie. Deze software wordt ontwikkeld om te voldoen aan de VIPP 5 gestelde voorwaarden.

Wat kunt u van ons verwachten per module?

Eén van de doelen van de VIPP-regeling is dat patiënten in een PGO over hun medische gegevens kunnen beschikken en ook daadwerkelijk gebruik maken van PGO’s. Voor module 1 ligt er onder meer een uitdaging om PGO's via internet te verbinden aan het EPD en de 5% adoptie te behalen die in de regeling is opgenomen. Voor informatie-uitwisseling met PGO’s via MedMij, is het nodig om een, bij MedMij geregistreerde dienstverlener (DVZA) te hebben. Deze DVZA organiseert de aansluiting op het MedMij-stelsel.

CNS connect voorziet in deze aansluiting voor u: rechtstreeks al dan niet via een andere IT-dienstverlener. Dat is onze verantwoordelijkheid. Omdat u zodoende bij MedMij aansluit via een DVZA, kan ieder PGO dat ook een MedMij label heeft, gegevens opvragen via die aansluiting. Patiënten kiezen zelf welk PGO ze gebruiken op basis van bijvoorbeeld ziektebeeld of functionele wensen.

Voor de invulling van module 2, dat als doel heeft om ingevulde vragenlijst en resultaten van eHealth-toepassingen beschikbaar te stellen aan PGO's, wordt de DVZA ingezet om resultaten uit vragenlijsten en ehealth naar de PGO te krijgen.

Module 3 van VIPP 5 is gericht op het verzenden en ontvangen van de Basisgegevensset Zorg (BGZ), correspondentie en verslagen, hergebruik van tenminste zes secties uit de BGZ (waarvan 3 verplicht), demografische gegevens van de patiënt en informatie over contactpersonen en zorgverleners. U besluit welke BGZ items kunnen worden verzonden naar een andere instelling: CNS connect maakt het technisch voor u mogelijk.

image

Zo bespaart u kosten en moeite met het patiëntportaal

Naast meer gemak en overzicht voor uw patiënten levert dit tevens een voordeel op voor uw ZBC: een directe besparing in tijd en geld (zoals uw porto-, marketing- en personeelskosten).

Nieuwsgierig geworden naar welke toegevoegde waarde CNS connect voor uw ZBC heeft? Wij lichten graag toe wat het CNS patiëntportaal u kan bieden. Neem contact met ons op voor een afspraak of een demo.

Bent u al aangesloten op een professioneel EPD-systeem? Geen probleem, ons CNS patiëntportaal verbindt dit systeem met uw patiënt.

image

CNS Connect en Keizer Kliniek: primeur op Vipp module A2

Keizer Kliniek heeft als eerste zorginstelling de VIPP-module A2 behaald. Zij beschikken over een patiëntenportaal waarbij een patiënt zijn gegevens op een veilige en gestandaardiseerde wijze kan raadplegen en downloaden. Daarmee loopt de kliniek significant voor op andere zorginstellingen die actief zijn in het VIPP-programma. Paulette Timmerman, directeur Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN): “Zelfstandige klinieken willen de beste zijn in kwaliteit en service richting hun patiënten. Veilige en gestandaardiseerde informatie-uitwisseling met patiënten is daarin essentieel. We zijn dan ook trots dat Keizer Kliniek de eerste instelling is die deze module heeft behaald.”

Keizer Kliniek -klant van CNS Connect- heeft de onafhankelijke audit voor module A2 succesvol afgerond. Renske Thole: "Met het behalen van A2 kunnen patiëntgegevens nu in een uniforme taal digitaal gedeeld worden met andere zorgverleners. Wij verheugen ons erop dat andere zorgverleners ons snel volgen zodat de patiënt veel gemak ondervindt van deze veilige en gemakkelijke uitwisseling van zijn of haar gegevens. Ik ben oprecht heel blij met het beoogde effect van deze module A2 en het initiatief van het Ministerie van VWS dat innovatie binnen de zorgsector stimuleert.

image

Keizer Kliniek voldoet als eerste ZBC officieel aan de VIPP module A1

Keizer Kliniek heeft als eerste ZBC in Nederland de doelstelling A1 van het landelijke VIPP-programma behaald. Patiënten van Keizer Kliniek kunnen nu hun eigen medische gegevens digitaal ontvangen via de beveiligde omgeving van het patiëntportaal.

Met het behalen van deze verklaring loopt Keizer Kliniek ruim 4 maanden voor op de deadline van de auditaanvraag van 1 oktober 2018.

Het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) heeft als doel de informatievoorziening van instellingen voor medisch specialistische zorg zo in te richten dat de patiënt meer inzicht krijgt in zijn zorg.

De doelstelling van de module A1 van het programma is dat de medische gegevens van de patiënt digitaal beschikbaar zijn. Het gaat daarbij onder meer om specialistenbrieven en laboratoriumuitslagen, maar ook om het medicatiegebruik. Via het patiëntportaal van Keizer Kliniek, gefaciliteerd door CNS Connect, worden deze gegevens aan de patiënt aangeboden. De patiënt kan het dossier gebruiken om een beter inzicht te krijgen in de eigen gezondheid. Maar het biedt ook mogelijkheid voor overleg met andere zorgverleners. Daarmee is het systeem grotendeels ook klaar voor de officiële audit van modules de A2 en A3.   

Deze officiële audit is voorafgegaan door een voorbereidende pilot die Keizer Kliniek samen met Lloyd’s Register en ZKN is aan gegaan. De pilot heeft het VIPP-toetsingskader verder vorm gegeven en afgebakend. Het resultaat van de officiële audit is dat Keizer Kliniek officieel volgens de NOREA eisen voldoet aan de VIPP module A1.

Dorathé Hoentjen, manager projectbureau VIPP van ZKN: "Wij zijn verheugd over het feit dat CNS Connect het technische gedeelte voor A1 succesvol heeft afgerond. Zij hebben dit laten testen door een audit bij Keizer Kliniek. Dit vormt een goede basis voor andere aangesloten klinieken bij CNS Connect."

Fabian de Winter, Consultant & Trainer van Lloyd’s Register BIS: “Via deze weg willen wij Keizer Klinieken feliciteren met het behalen van dit resultaat en de fijne samenwerking in dit traject.”

(Foto van links naar rechts: Reinder Peek, Renske Thole, Fabian de Winter)

Contactformulier